← Економіка (за травень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Галицький економічний вісник = Galician economic journal : наук. журн. / Засновник Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя ; гол. ред. О. С. Білоус. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2022. – № 4 (77). – 147 с.

Анотація

Мета та тематична спрямованість вісника — висвітлення актуальних проблем економіки та шляхів їх вирішення за допомогою досліджень, нових наукових підходів, аналізу економічних аспектів роботи підприємств та установ, а також питань удосконалення діяльності.