← Економіка (за травень 2023 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бізнес Інформ = Бизнес информ = Business inform : наук. журн. / Засновник Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. економ. ун-т ім. С. Кузнеця ; гол. ред. В. С. Пономаренко. – Харків : Лібуркіна Л. М., 2021. – № 11 (526). – 487 с.

Анотація

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі економічних наук.