← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за січень 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Тетяна Миколаївна Безрукова – педагог і краєзнавець : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. М. Дмитрієва ; наук. ред. С. М. Куделко ; вступ. ст. І. Ю. Можейко, Г. І. Іванцової. – Харків : [ХДНБ], 2017. – 70 с. – (Краєзнавці Слобожанщини ; вип. 13).

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У покажчику міститься інформація про життя і творчий доробок краєзнавця, педагога позашкільної освіти у 1996-2016 рр. До видання увійшли відомості про друковані праці Т. М. Безрукової, учнівські наукові роботи, виконані під її керівництвом, публікації про її життя, творчий доробок і внесок у позашкільне та історичне краєзнавство. Також містить бібліографічні описи книг і статей, науково-допоміжний апарат ( вступні статті, основні дати життя та діяльності, іменний покажчик) та додатки (перелік телерадіопрограм, підготовлених за допомогою Т. М. Безрукової, та наукових конференцій, у яких вона брала участь).

Посібник адресований історикам, краєзнавцям, а також усім, кого цікавить минуле Харківщини, насамперед Харківського району.