← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за січень 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Валерій Володимирович Тіщенко : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» ; наук. б-ка ; уклад. С. І. Єленич ; наук. ред.: С. В. Ківалов, Г. О. Ульянова, М. М. Солодухіна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Одеса : Юридична література, 2017. -90 с. – (Вчені Національного університету «Одеська юридична академія» ; вип. 26).

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Біобібліографічний покажчик підготовлений до 70-річчя від дня народження та 45-річчя педагогічної, наукової та науково-організаційної діяльності відомого українського юриста-криміналіста, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» Валерія Володимировича Тіщенка. Покажчик містить перелік друкованих праць, матеріали про життєвий шлях, трудову, наукову і навчально-педагогічну діяльність В. В. Тіщенка.

Видання призначено для науковців, студентів, юридичної громадськості та укладачів біографічних довідників, енциклопедій тощо.