← Література з релігіїзнавства (за січень 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Реєстр митрополичого архіву Унійної Церкви 1763 року / НАН України ; Укр. катол. ун-т ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд. та вступ. ст. Олексія Вінниченка ; наук. ред. Ігор Скочиляс. – Львів : Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2017. – 731 с. : іл. – (Київське християнство ; т. III).

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Публікується найдавніший зі збережених описів архіву Унійної Церкви, укладений василіанином Августином (Войною) на початку 1760-х рр. В основу критичного академічного видання покладено копію митрополичого архіву 1768 р., яка сьогодні зберігається у Львівській національній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника НАН України. У кодексі описано 190 фасцикулів (в’язок) різноманітної документації (відображають зміст понад 5 тисяч актів) з цього архіву. Вона розкриває широку палітру пастирської, адміністративної, господарської й політичної діяльності українсько-білоруської єрархії, функціонування регіональних владичих структур, мережі парафій і монастирів, економічний потенціал церковних бенефіції, міжконфесійних взаємин тощо. Публікація Реєстру митрополичого архіву 1763 р. в перспективі уможливить реконструкцію первісного документального зібрання Унійної Церкви, а відтак стане підґрунтям для відтворення й комплексного опрацювання всієї рукописної спадщини давньої Київської митрополії.