← Екологія (за березень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Екологічна безпека та природокористування = Environmental safety and natural resources : зб. наук. пр. / Засновник Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, НАН України. Ін-т телекомунікацій і глоб. інформаційного простору ; гол. ред. О. С. Волошкіна. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 3 (39) [На обклад. Вип. 39]. – 121 с.

Анотація

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.