← Екологія (за березень 2022 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Полтавської державної аграрної академії = Bulletin of Poltava state agrarian academy : наук.-вироб. фах. журн. / Засновник Полтав. держ. аграр. акад. ; гол. ред. В. І. Аранчій. – Полтава : РВВ ПДАА, 2021. – № 2 (101). – 285 с.

Анотація

У виданні публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та огляди із широкого кола питань сільськогосподарських, ветеринарних, технічних наук.