← Екологія (за березень 2022 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Екологія = Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University . Series: Ecology : зб. наук. пр. / Засновник Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; гол. ред. О. М. Крайнюков. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 23. – 149 с.

Анотація

У віснику надаються результати теоретичних та прикладних наукових досліджень у галузі екології, географії, біології, екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Пріоритет надано розв’язанню актуальних екологічних проблем та найкращим практикам міжнародного досвіду їх вирішення, екологічному менеджменту, медико-екологічним дослідженням,  інноваційним дослідженням в галузі біотехнології, біохімії, генетики, екології людини,  фізіології рослин і тварин, конструктивної географії, екології та збалансованого природокористування. Викладаються питання організації та методологічних досліджень національної вищої екологічної, біологічної, географічної  та природоохоронної освіти. Для науковців і фахівців-екологів, біологів, географів, а також викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих навчальних закладів України та інших країн без будь-яких обмежень.