← Література з релігіїзнавства (за жовтень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі Украни: теорія та практика (до 500-річчя Реформації) : матеріали міжн. наук.-практ. відео-конф. 18-19 травня 2017 р. / НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Чернів. обл. держ. адм., Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. В. Докаша. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 303 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

У збірник матеріалів міжнародної науково-практичної відео-конференції включені статті та тези, у яких розглядаються процеси трансформації світового і українського соціумів в контексті відзначення 500-річчя Реформації. В матеріалах проведено соціально-філософський аналіз функціонування релігійних спільнот в умовах глобалізації та інкультурації суспільства: реалізацію ідей Реформації в культурі, світогляді, формуванні духовності, утвердженні свободи совісті, поширенні гендерних стереотипів. Розглядаються процеси реформаційних змін в Україні в історичному та сучасному контекстах: секуляризація української релігійно-богословської думки, комунікативний дискурс з проблем свободи релігії, вплив Реформації на формування новочасної релігійно-правової культури та літургіку історичного богослужіння, інституційне оформлення протестантизму на українських землях. Проводиться аналіз регіональних особливостей взаємодії органів державної влади з конфесійними спільнотами з питань соціального захисту населення України, проблем бідності, соціального служіння протестантських Церков, світоглядних та правових аспектів розвитку державно-церковних відносин у світлі інтеграційних процесів у Європі.

Матеріали стануть у пригоді науковцям, богословам, викладачам, аспірантам та студентам, експертам і фахівцям з проблем державно-церковних відносин, функціонування релігійних спільнот в українському соціуму.