«"Здорові" морські та прибережні екосистеми Чорного моря»: до Всесвітнього дня моря

29-veresnya-vsesvitni-den-morya.jpg

На відзначення Всесвітнього дня моря довідково-інформаційний відділ Одеської національної наукової бібліотеки підготував електронну книжкову виставку «"Здорові" морські та прибережні екосистеми Чорного моря».

Охорона природи, збереження екології нашої планети – серед пріоритетних завдань, що стоять перед людством. Не дивно, що в останні десятиліття з'явилося чимало офіційних дат, присвячених збереженню природних ресурсів Землі. Одна з них, Всесвітній день моря (World Maritime Day), входить до переліку найважливіших дат в календарі Організації Об'єднаних Націй.

Всесвітній день моря відзначається з 1978 року за рішенням Х сесії Асамблеї Міжурядової морської консультативної організації в останній четвер вересня і має на меті привернути увагу світової спільноти до проблеми збереження морів та їхніх біоресурсів.

Всесвітній день моря – це привід згадати про те, що морям та океанам завдає шкоди глобальне потепління, і це викликає серйозне занепокоєння в екологів.Моря вимагають раціонального та дбайливого ставлення до себе, а також захисту від шкідливих впливів. Серед найважливіших завдань у цій галузі – підвищення екологічної безпеки морських перевезень, попередження забруднення морського середовища, зокрема нафтою, збереження біоресурсів та боротьба з браконьєрством.

Чорне море – одна з опор у житті та економіці південного регіону України. Це не тількишлях для зернових караванів та сонячний літній відпочинок, а ще й величезних світ природного різноманіття, у збереженні якого має бути зацікавлене все людство.

Чорноморське узбережжя на півдні України – це калейдоскоп унікальних приморських і морських оселищ: лимани, острови, солончаки, озера, плавні, що є домівкою для сотень рідкісних видів живих істот. Саме тут розташована велика кількість природоохоронних територій, які покликані зберегти це різноманіття.

Морські та прибережні екосистеми Чорного моря нині зазнають значних пошкоджень через російську збройну агресію проти України. Внаслідок вибухів та переміщення кораблів гинуть дельфіни, знищуються унікальні оселища; відбувається забруднення моря нафтопродуктами та отруйними хімічними речовинами; страждають національні парки та природні біосферні заповідники.

Чорноморське узбережжя України відіграє ключову роль для збереження популяцій багатьох видів птахів, а бойові дії ставлять під загрозу існування рідкісних видів, порушують спокій птахів та заважають гніздуванню та міграціям.

Перевищення обсягу забруднень над асиміляційною здатністю морських екосистем, надходження до морів чужинних біологічних видів, використання природних морських ресурсів в обсягах, що перевищують їх потенціал, застосування екологічно шкідливих технологій добування морських ресурсів, транспортування і перевантаження морських вантажів та інше, обумовили значні зміни природного стану морського довкілля.

Тож Всесвітній день моря для кожного з нас є приводом замислитися над тим, як допомогти Чорному морю зберегти його екосистему і залишитися на довгі роки справжньою перлиною для планети і затишною домівкою для живих організмів. Море – це унікальна система, яка реагує і на зміни клімату, і на недбале ставлення людей. А допомогти морю може кожен!

2.jpg

Організаційні аспекти досліджень забруднення донних відкладів акваторії Чорного моря пластиковими відходами / В. О. Ємельянов, Є. І. Насєдкін, Т. С. Куковська, О. А. Митрофанова // Геолог. наука в незалежній Україні : зб. тез наук. конф., присвяч. 30-й річниці Незалежності України (8–9 верес. 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 111–116. – Бібліогр.: 3 назви.

3.jpg

Гідрологічні та гідрохімічні показники стану північно-західного шельфу Чорного моря : довідк. посіб. / І. Г. Орлова, М. Ю. Павленко, В. В. Український та ін., НДУ «Укр. наук. центр екології моря» ; відп. ред. І. Д. Лоєва.– Київ : КНТ, 2008. – 616 с. : іл., табл.

Наведено результати моніторингових досліджень гідрологічного й гідрохімічного режимів північно-західного шельфу Чорного моря в 1990–2005 рр.

4.jpg

Фоменко В. А. Екологізація природокористування в межах прибережних територій України / В. А. Фоменко. – Одеса : ПП «Підприємство Фенікс», 2011. – 134 с.

У монографії розглядаються передумови та інноваційні напрями забезпечення екологізації природокористування в межах прибережної смуги України. Наведено теоретичні та концептуальні основи, а також шляхи забезпечення екологічної рівноваги на територіях прибережної смуги Чорного та Азовського морів України.

5.jpg

Матвієнко Т. І. Загальна екологія поліхет басейну Чорного моря / Т. І. Матвієнко // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до дня пам’яті д-ра с.-г. наук, проф. Пилипенка Юрія Володимировича, м. Херсон, 24–25 жовт. 2019 р. – Херсон, 2019. – С. 376–379. – Бібліогр.: 9 назв.

6.jpg

Мінічева Г. Г. Підходи до фототрофного зонування українського сектора Чорного моря / Г. Г. Мінічева, Є. В. Соколов // Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів : зб. матеріалів VІІІ з’їзду Гідроекол. т-ва України, присвяч. 110-річчю заснування Дніпров. біолог. станції, 6–8 листоп, 2019 р. – Київ, 2019. – С. 67–70. – Бібліогр.: 18 назв.

Гончаров О. Ю. Вплив коливань річкового стоку на розподіл хлорофілу в гирлових районах Чорного моря / О. Ю. Гончаров, А. С. Тітяпкин // Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів : зб. матеріалів VІІІ з’їзду Гідроекол. т-ва України, присвяч. 110-річчю заснування Дніпров. біолог. станції, 6–8 листоп, 2019 р. – Київ, 2019. – С. 247–249. – Бібліогр.: 8 назв.

7.jpg

Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / П. Ф. Гожик, Н. В. Маслун, Л. Ф. Плотнікова та ін. – Київ : Ін-т геолог. наук НАН України, 2006. – 171 с.

У монографії висвітлено тенденції розвитку стратиграфії Південного нафтогазоносного регіону України, розглянуто комплекс питань регіональної стратиграфії мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря.

8.jpg

Сучасні інформаційні технології екологічного моніторингу Чорного моря : наук. монографія / С. О. Довгий, Г. Я. Красовський, В. В. Радчук, О. М. Трофимчук, С. М. Андрєєв ; в.о. НАН України. Ін-т телекомунікацій і глоб. інформац. простору ; під ред. С. О. Довгий. – Київ : Інформ. системи, 2010. – 260 с.

Монографія присвячена розробці й практичній реалізації сучасних інформаційних технологій екологічного моніторингу прибережних вод Чорного моря. Призначена для інформаційної підтримки завдань управління екологічною безпекою і раціональним використанням природних ресурсів Чорного моря.

9.jpg

Зайцев Ю. П. Чорноморські береги України / Ю. П. Зайцев. – Київ : Академперіодика, 2008. – 242 с.

У книзі висвітлено геологічне минуле Чорного моря, фізико-географічні та екологічні характеристики приморських водно-болотних угідь північної ділянки Чорного моря, її природні багатства. Велику увагу приділено проблемами екології та охорони Чорного моря.

10.jpg 101.jpg

Козленко М. В. Глибинна будова, тектоніка, еволюція і вуглеводневий потенціал північно-західного шельфу Чорного моря уздовж 31˚20' сх. д. / М. В. Козленко, Ю. В. Козленко // Геологія і корисні копалини Світового океану. – 2021. – Т. 17, № 3 (65). – 3–21. – Бібліогр.: 34 назви.

11.jpg 111.jpg

Видова приналежність мідій північно-західного регіону Чорного моря за результатами молекулярно-генетичного аналізу / І. Ю. Чубик, Г. О. Чеботар, А. Бік, С. В. Чеботар // Гідробіолог. журн. – 2022. – Т. 58, № 3 (343). – С. 71–80. – Бібліогр.: 36 назв.

12.jpg 121.jpg

Шундель О. І. Створення системи комплексного моніторингу стану водного середовища Чорного моря шляхом його математичного моделювання / О. І. Шундель, С. Г. Федосеєнков // Екол. безпека та природокористування. – 2022. – Вип. 1 (41). – С. 111-120. – Бібліогр.: 16 назв.

 

Створено: 28.09.2022
Переглядів: 1606
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.