ГРАМОТНІСТЬ БЕЗ БАР’ЄРІВ: до Міжнародного дня грамотності

foto-00.jpg

Кожного року в Україні, як і у багатьох країнах світу, 8 вересня відзначають Міжнародний день грамотності, запроваджений відповідно до рекомендацій Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності (Тегеран, 1965) та рішення 14-ї сесії ЮНЕСКО (1966).

Цього року Міжнародний день грамотності відзначатиметься під гаслом «Трансформація навчальних просторів грамотності», що підкреслює важливість навчальних просторів грамотності для забезпечення якісної, справедливої та інклюзивної освіти для всіх.

Грамотність сприймається нами як щось звичайне та обов’язкове, тому важко уявити, що чимало людей у сучасному світі живуть без базових навичок читання й письма.

Починаючи з 1946 року, з першої Генеральної конференції ЮНЕСКО, за ініціативою цієї міжнародної організації проводяться інформаційні кампанії, дискусійні форуми, всесвітні конференції для розробки найкращих стратегій боротьби з неписьменністю, організовуються благодійні акції зі збору коштів, що спрямовуються на відкриття навчальних закладів у бідних країнах, запроваджуються премії ЮНЕСКО у галузі грамотності.

Міжнародний день грамотності є актуальною подією і для розвинених країн, адже стрімка інформатизація та впровадження новітніх технологій змушують суспільство рухатися до нових інноваційних горизонтів, що потребує від широких верств населення оволодіння медіаграмотністю

Одеська національна наукова бібліотека пропонує ознайомитися з сучасними виданнями, які сприятимуть підвищенню рівня медіаграмотності, а також розширенню знань з цифрової освіти.

foto-1.jpg

Інфомедійна грамотність — невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : зб. ст. / редкол. : В. Ф. Іванов (голов. ред) [та ін]. - Київ : Акад. укр. преси : IREX : Центр Вільної преси, 2021. - 400 с.

Збірник виданий Академією української преси у межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», що реалізується Радою міжнародних наукових досліджень (IREX) за підтримки Посольства США та Великої Британії, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси. На сторінках видання у популярній формі вітчизняні науковці представляють свої розвідки та цікаві міркування стосовно удосконалення та активізації роботи з впровадження елементів медіаграмотності у сучасний навчальний процес; напрацювання щодо здобуття компетенції практичного мислення; засвоєння навичок критичного сприйняття інформації, усвідомлення її цінності тощо.

У збірнику представлено як загальні положення, так і конкретні приклади впровадження елементів медіаграмотності в освітній простір України.

foto-2.jpg

Медіаграмотність для бібліотекарів : практ. порад: навч. вид. / Юлія Зоря, Наталя Степанова, Валентина Потапова. - Київ : Акад. укр. преси : Центр вільної преси, 2021. - 75 с.

Сьогодні саме бібліотека стає тим майданчиком, де є можливість отримати медіаосвіту, медіаекологію і медіаграмотність. Медіаграмотність надзвичайно важлива для нас, бо вона є захистом від небажаних меседжів, або зловживань довірою в Інтернеті. Медіаграмотність потрібна кожному, а не лише тим, хто дивиться телебачення або «сидить» в Інтернеті. Відключивши телевізор або комп’ютер, ми все одно залишаємося в медіапросторі.

Пропоноване видання розкриває поняття інформаційної та медійної грамотності, інформаційної безпеки, завдання бібліотек у вихованні свідомих медіаспоживачів, здатних орієнтуватись у суспільстві «постправди», обізнаних і вимогливих користувачів бібліотечних ресурсів. У посібнику викладено методичні матеріали для набуття навичок орієнтування в інформаційному середовищі таких як: пошук, засвоєння, застосування, адекватне сприйняття, критичне осмислення, творче інтерпретування різноформатної медіапродукції нашого сьогодення.

Видання буде корисним як бібліотекарям, так і тим, для кого є важливим майбутнє молодого покоління, становлення інформаційного суспільства в умовах насиченої медіареальності.

foto-3.jpg

Як не стати гейміфікатором: методики і технології проведення ігор із медіаграмотності : навч. посіб. / Тетяна Іванова. - Київ : Центр вільної преси, 2021. - 96 с.

Пропонований посібник розкриває поняття гейміфікатор; шляхи і методику як сформувати медіаграмотну особистість засобами використання ігрових методик, що є дуже популярними серед навчального процесу.  Адже відомо, що ігри допомагають поєднати теоретичні знання та практичну діяльність, розвивають творче мислення, навчають працювати у команді, роблять навчання ефективнішим. Водночас авторка посібника наголошує, що впроваджувати різноманітні ігри та вправи доречно тільки на основі ретельно побудованої моделі особистої медіаграмотності.

Видання стане у пригоді не тільки викладачам і вихователям, а й тим, хто цікавиться або використовує у своїй діяльності медіаосвіту та навички критичного споживання інформації.

Сьогодні держава створює безліч цікавих і дуже корисних національних онлайн-платформ, мета яких — підвищення рівня грамотності громадян.

Для підвищення рівня цифрової освіти держава пропонує також безкоштовно пройти навчання в інноваційному форматі (освітні серіали) та Національне тестування на рівень цифрової грамотності.

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII держава сприяє створенню освітніх проєктів, спрямованих на вдосконалення знань з української мови, таких як «Мова — ДНК нації» , або Онлайн - тестування на знання державної мови .

Якщо результат тестування виявиться незадовільним, Одеська національна наукова бібліотека запрошує усіх бажаючих до роботи з книжками, присвяченими нормам та культурі мовлення.

foto-4.jpg

Норми та культура української мови за оновленим правописом. Ділове мовлення / Микола Зубков.- 3 - тє вид., допов. і змін. – Київ : Арій, 2020. - 608 с.

У посібнику подано основи культури спілкування, види й жанри публічних виступів, а також головні правописні норми та правила, морфеміку й морфологію, акцентовано увагу на особливостях уживання іменних і службових частин мови в офіційно-діловому стилі, а також на складних випадках перекладу науково-технічної, економічної та іншої термінології.

Видання допоможе зорієнтуватись у стильовому розмаїтті сучасної літературної мови. Зручна система запитань і завдань для самоконтролю дозволить охочим повторити викладений матеріал.

У книзі також наведено низку посилань із поясненнями призабутих, «репресованих», але природних для нашої мови слів і словосполучень, правила їх творення та вживання. Книга стане надійним порадником для усіх поціновувачів українського слова.

foto-5.jpg

Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич,     І. В. Гайдаєнко. – Київ : Центр учбової літ., 2018. - 224 с.

У час національного відродження, розвитку і захисту української державності помітно зріс інтерес до української мови як основної ознаки держави. Сьогодні активно поширюється комунікативна функція української мови, і не тільки у спілкуванні на державному, офіційному рівні, а й у широкому інформаційному просторі й буденному житті. Через це зростає вимога щодо культури мовлення. Пропонований посібник знайомить читача з основними теоретичними відомостями про культуру саме ділового українського мовлення, розкриває поняття мови, мовлення, літературної мови, норм літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої ділової культури громадян України.

Культурі ділового мовлення присвячено окремий розділ, де розкрито особливості спілкування, культури усного і писемного ділового мовлення, особливості ведення документації.

Корисними будуть системи вправ і завдань, спрямованих на вдосконалення комунікативних умінь і навичок мовців та зразки документів.

Посібник орієнтовано на читача, який бажає краще оволодіти діловою державною мовою.

foto-6.jpg

Наукове писемне мовлення у вищій школі (практичні поради) : навч. посіб. / Аня Ланге, Марія Сушко-Безденежних. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2020. - 322 с.

Наукове писемне мовлення – складний вид діяльності. Щоб написати статтю, монографію, дисертацію потрібно володіти цілим комплексом знань і навичок як теоретичних, так і організаційно-практичних. У цьому виданні подано аналіз українського та європейського досвіду щодо традицій і стандартів у написанні академічних текстів; надаються корисні поради, як правильно писати академічні тексти, щоб публікуватись у зарубіжних наукових виданнях. Автори використали матеріали та навчально-методичні рекомендації з сайтів німецьких університетів, адже прийняті в Німеччині правила організації наукових досліджень та вимоги до якісного наукового тексту відбивають загальні світові тенденції.

У посібнику розкриваються теоретичні питання організації та оприлюднення наукових досліджень; практичні аспекти організації наукової роботи; розглядаються питання щодо мови наукових текстів, пояснюється, як запобігти плагіату, як правильно подавати цитати тощо. Також наведено корисні поради, що допоможуть швидше та ефективніше працювати з текстом, питання для самоконтролю, вправи, за допомогою яких можна на практиці закріпити прочитаний матеріал.

Посібник стане корисним науковцям, що хочуть розумітися на європейських вимогах до якості наукових текстів і мають намір публікуватися в зарубіжних виданнях.

Грамотність не тільки сприяє загальному інтелектуальному розвитку, а й додає нам здоров’я — доведено, що читання, письмо та робота з числами є своєрідним тренуванням для мозку, що зберігає молодість його клітин та зменшує шанси для хвороб.

foto-7.jpg

Нагадуємо, що у читальному залі Одеської національної наукової бібліотеки (вул. Акад. Філатова, 1) працюють клуби з вивчення іноземних мов, мета яких — зняття мовних бар’єрів, тренування навичок розмовляти та сприймати її на слух, демонстрація «практичного застосування» мови в житті.

Створено: 07.09.2022
Оновлено: 08.09.2022
Переглядів: 1708




© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.