«Михайло Попруженко – видатна постать в літописі Одеської публічної бібліотеки» : до 155-річчя від дня народження

224146504_364286738395171_6761972333462029322_n.jpg

25 липня 2021 року у відділі краєзнавства «Одесика» відкрилася книжково-ілюстративна виставка «Михайло Попруженко – видатна постать в літописі Одеської публічної бібліотеки» з нагоди 155-річчя від дня народження відомого історика-слов’янознавця, літературо- і книгознавця, бібліографа, директора Одеської міської публічної бібліотеки, професора Новоросійського і Софійського університетів, члена-кореспондента Болгарської академії наук – Михайла Георгійовича Попруженка (1866–1944).

М.Г. Попруженко народився 25 липня (5 серпня) 1866 року в Одесі, у сім’ї протоієрея, викладача Херсонської духовної семінарії, спеціаліста в галузі церковної історії. Після закінчення одеської гімназії вступив на історико-філологічний факультет Новоросійського університету (1883–1888). Закінчив університет з двома золотими медалями за студентські наукові роботи та ступенем кандидата. Залишився при університеті для підготовки до професорського звання на кафедрі слов’янської філології. Паралельно викладав в Одеському комерційному училищі (1888–1891). З 1891 до 1920 року викладав у Новоросійському університеті як приват-доцент, екстраординарний, ординарний і заслужений професор. Одночасно з викладацькою діяльністю протягом 1896–1920 рр. завідував Одеською міською публічною бібліотекою, а також виконував обов’язки секретаря Одеського товариства історії та старожитностей. У 1920 році виїхав з родиною до Болгарії, де отримав посаду професора Софійського університету.

Михайло Георгійович Попруженко – визначна, неординарна, яскрава особистість в літописі Публічної бібліотеки (1896–1920). Впродовж свого 24-річного служіння на благо «публічки» він разом з другом-однодумцем Михайлом Толстим, який був попечителем бібліотеки у 1897–1919 рр., перетворив бібліотеку на провідний культурний центр Одеси: було налагоджено контакти з багатьма бібліотеками світу, збудовано нове приміщення на вул.Херсонській (нині вул.Пастера), в якому бібліотека знаходиться й досі, випущено друковані каталоги, організовано палітурну майстерню, відкрито музей, який став першим музеєм історії Одеси. 224040189_2611907732452163_2231376597535307727_n-2.jpg

220279456_899725800579281_2439440036397639672_n-1.jpg Тематична експозиція висвітлює інтелектуальний спадок ученого, а саме – праці, які вийшли в Одесі на поч. XX ст. Серед експонатів – окремі відбитки наукових статей М. Г. Попруженка, що регулярно публікувалися в «Записках Императорского Одесского общества истории и древностей» (в 32 томах) та в газеті «Одесский листок»; перший історичний нарис «Одесская Городская Публичная Библиотека. 1830–1910 г.» (Одесса, 1911); щорічні звіти про роботу бібліотеки «Отчеты Одесской Городской Публичной Библиотеки…» (за 1887–1916 рр.); бібліографічні матеріали та унікальні, видані в п’яти томах «Каталоги Одесской городской… Публичной библиотеки» (1901–1910 рр.) з передмовами Михайла Попруженка.

У другому розділі виставки представлено енциклопедичні видання, біографічні словники, довідники, збірники статей, альманахи та періодичні видання, що розкривають життя М. Г. Попруженка, викладацьку, наукову та громадську діяльність, особисті контакти, інтереси...

Широчінь наукових інтересів та цінну спадщину вченого досліджували науковці ОНУ ім. І. І. Мечникова – Олег Дьомін, Анатолій Мисечко, Олександр Музичко, Олександра Макміллан та інші. Про одеський період життя й діяльності Михайла Попруженка писали фахівці нашої бібліотеки – Григорій Зленко, Тетяна Гоголіна, Ліна Арюпіна, Лариса Бур’ян, Володимир Кудлач.

Одеська національна наукова бібліотека зібрала значну бібліографію праць М. Г. Попруженка (статті, окремі відбитки, рецензії, відгуки та матеріали про нього), які увійшли до бібліографічного покажчика «Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького. 1829-1999» (Одеса, 2004).

225327062_3905473716246708_8982615707801833894_n.jpg

На сьогоднішній день досліджено 311 праць М. Г. Попруженка, але єдиного повного реєстру праць ученого – як одеського, так і софійського періодів життя та творчості – не існує. Створення повної бібліографії праць М. Г. Попруженка, який зробив значний внесок в українську та європейську науку, культуру й освіту, залишається актуальним завданням на майбутнє…

Виставка буде експонуватися до 9 серпня.

 

Видання (окремі відбитки статей) М. Г. Попруженка
у фондах Одеської національної наукової бібліотеки
(експонати виставки)

 

V 5229
Материалы для истории Славянских колоний в России / М. Г. Попруженко. – Одесса, 1902. – 40 с. – Отд. оттиск из XXIV тома «ЗООИД».

V 7008
Из материалов по истории славянских колоний в России / М. Г. Попруженко. – Одесса, 1909. – 34 с. – Отд. оттиск из XXVIII тома «ЗООИД».

V 7256
Памяти вице-президента Императорского Одесского общества истории и древностей Н. И. Пирогова / М. Г. Попруженко. – Одесса, 1910. – 10 с. : портр. – Отд. оттиск из XXIX тома «ЗООИД».

XVI 11134
Одесская городская публичная библиотека, 1830–1910 г. : (ист. очерк) / М. Г. Попруженко. – Одесса, 1911. – 84 с., [3] л. : портр., ил.

V 24985
Участие Одессы в возрождении народа болгарского / М. Г. Попруженко. – Одесса, 1912. – 20 с. – Отд. оттиск из XXX тома «ЗООИД».

XVI 1520
Указатель статей, помещенных в I – XXX томах Записок Императорского Одесского общества истории и древностей / сост. М. Г. Попруженко. – Одесса, 1914. – 63 с. – Отд. оттиск из XXXII тома «ЗООИД».

V 8449
Императорское Одесское общество истории и древностей : (по поводу 75-летия его существования) / М. Г. Попруженко. – [Одесса, б. г.]. – С. [544]-555. – Отд. оттиск.

V 8499
Памяти профессора В. И. Григоровича : (по поводу 100-летия со дня его рождения) / М. Г. Попруженко. – [Одесса, 1915]. – С. [1]-4 : портр. – Отд. оттиск ст. из газ. «Одесский листок», № 116.

 

Створено: 26.07.2021
Оновлено: 27.07.2021
Переглядів: 705
© 2021 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.