«Духовними сходами». Година науковця

7.jpg

У рамках виставкового проекту Одеської національної наукової бібліотеки «Духовними сходами» на кафедрі історії України історичного факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова була проведена Година науковця за участі: завідувача кафедри історії України, доктора історичних наук, професора О.А.Бачинської; доктора історичних наук, професора кафедри історії України Т.С.Вінцковського; доктора історичних наук, професора кафедри історії України Н.М.Діанової; доктора історичних наук, професора кафедри історії України В.М.Хмарського; кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України О.О.Синявської; кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України О.Є.Музичка; кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України В.О.Кузнєцова; кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України В.М.Полторака та інших.

6.jpg

До уваги науковців була представлена книжково-ілюстративна виставка «Духовність сьогодення». Добірка літератури представляла релігієзнавчі видання останніх років, а саме сучасні дослідження про церковне та релігійне мистецтво; релігійний чинник у суспільстві; методику викладання релігієзнавства; сучасні переклади західноєвропейської патристики.

Бібліографічний огляд книжкової виставки провела Тамара Кухарук, завідувач відділу зв’язків з громадськістю і реклами ОННБ.

Учасниками заходу було розглянуто коло актуальних питань: державно-церковні відносини у суспільстві; ціннісні орієнтири науки та релігії щод розв’язання кризових ситуацій; релігійність як складова духовного життя суспільства; духовні детермінанти здоров’я сучасної молоді, вплив духовної літератури на розвиток особистості тощо. 

Серед видань, які викликали підвищений інтерес науковців, слід назвати наступні:

 1) Апостол : ілюстрований українськими, давньоруськими та візантійськими іконами / упоряд. О.Ю. Храмов. – Київ : Фенікс, 2016. – 400 с. : іл.

В книгу увійшли Діяння апостолів, Соборні послання апостолів, Послання апостола Павла і Одкровення Іоанна Богослова. Стародавні ікони, якими ілюстрований «Апостол», допоможуть читачеві перенестися в часи заснування перших християнських громад, коли Святий Дух із допомогою невтомних апостолів довершує розпочате Ісусом, несе Христову віру по землі, а також глибше задуматися над своїм життям, читаючи Одкровення.

* Переглянути в електронному каталозі ОННБ

 2) Київська духовна академія в іменах : 1819 – 1924 : енциклопедія : в 2 т. / упоряди. і наук. ред.. М.Л. Ткачук. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 740 с.

Енциклопедія «Київська духовна академія в іменах: 1819–1924» увиразнює перший досвід сучасної наукової реконструкції діяльності та звершень єдиного на українських теренах ХІХ - початку ХХ ст. вищого православного богословського навчального закладу, здійсненою крізь призму вивчення життя і творчості її видатних викладачів та вихованців. Видання містить понад 600 біографічних статей, написаних на підставі вивчення значного масиву джерел, у тому числі й уперше введених до наукового обігу.

* Переглянути в електронному каталозі ОННБ 

 3) Ломачинська І.М. Монастирі України. – Київ : ТОВ Балтія-Друк, 2015. – 208 с. : іл.

Автор досліджує феномен чернецтва на українських теренах, визначає особливості православної та католицької чернечої практики; вивчає діяльність чернечих орденів та специфіку чернечого подвижництва; наголошує на значенні монастирів у поширенні освіти, розвитку книговидання, формування храмової архітектури та збереження сакральної культури українського народу.

* Переглянути в електронному каталозі ОННБ 

 4) Палінчак М.М. Трансформація державно-церковних відносин у постсоціалістичному суспільстві (на прикладі країн Центральної і Східної Європи). Монографія. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2013. – 472 с.

У монографії визначено основні тенденції розвитку державно-церковних відносин в Україні та необхідні пріоритети у законотворчій діяльності Української держави щодо релігії і церкви, використовуючи позитивний досвід країн Центральної Європи.

* Переглянути в електронному каталозі ОННБ 

 5) Релігія та соціум у контексті глобальних трансформацій : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 29-30 травня 2012 р. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 215 с.

До збірника включено матеріали тез та доповідей, підготовлені до Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Релігія та соціум у контексті глобальних трансформацій». Проведено соціологічний моніторинг причин виникнення міжконфесійних конфліктів та форм діяльності нових релігійних рухів, специфіки прояву гендерних стереотипів і конструювання ціннісно-орієнтаційної системи віруючого, суспільно-функціонального вияву релігії в українському суспільстві.

* Переглянути в електронному каталозі ОННБ

Створено: 18.07.2017
Останнє оновлення: 20.07.2017
Переглядів: 372© 2018 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.