Університет екологічних знань ОННБ

2001 року на базі бібліотеки створено Університет екологічних знань, який належить до другої ланки системи екологічної освіти, має просвітницький характер і покликаний формувати екологічну свідомість і культуру населення

Університет екологічних знань являє собою трибуну для обміну інформацією між науковцями і фахівцями про досягнення і перспективи розвитку науки з екологічної безпеки, відтворення природних ресурсів та раціонального природокористування.

Університет ініціює організацію форумів, наукових конференцій, займається видавничою діяльністю (Див. «Наші видання»).

Діяльність Університету екологічних знань спрямовує Вчена рада, до складу якої входять провідні фахівці-екологи південного регіону. Очолює Вчену раду ректор Університету екологічних знань, професор Одеського національного політехнічного університету, доктор с-г. наук

Шалімов Микола Олексійович.

Наші видання:

Екологія і суспільство: зб. наук. праць / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. орького,  Ун-т еколог. знань: Вип.1; Держ. упр. екології та природн. ресурсів в Одес. обл. М-ва екології та природн. ресурсів України; уклад. О.М. Бельницька; редкол.:  О.Ф. Ботушанська, Ю.М.Толопко, М.О. Шалімов; ред.: Т.П. Ананченко,  І.С. Шелестович. – О.: ОДНБ, 2002. – 152 с.: 33 ілюстр.

Екологія і суспільство: зб. наук. праць / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького,  Ун-т еколог. знань: Вип. 2; Упр. еколог. знань; Упр. еколог. безпеки Одес. міськ ради; уклад. О.М. Бельницька; редкол. О.Ф. Ботушанська, І.І. Каракаш, Б.В.Кіндюк, C.Н. Степаненко, М.С. Шалімов; ред. І.С. Шелестовіч. – О.: ОДНБ, 2005. – 216 с.:  24 ілюстр.

Екологія і суспільство: зб. наук. праць / Одес. держ. наук. б-ка ім. М.Горького,  Ун-т еколог. знань: Вип. 3; уклад.: О.М. Бельницька, Н.П. Лошкарева; редкол.: О.Ф. Ботушанська, О.М. Бельніцька, С.М. Степаненко, М.О. Шалімов; ред. І.С. Шелестович. – О.: Друкарській дім, 2008. – 264 с.:ілюстр.

Экологические проблемы Причерноморья: сб. материалов.1999-2002 гг. / М-во  культуры и искусств Украины. Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького; М-во еколог. и природн. ресурсов Украины. Гос. инспекция охраны Черного моря; Одес. обл. Совет; сост.: Н.П. Лошкарева, Л.И. Шекера; редкол.: О.Ф. Ботушанская; отв. ред. С.К. Долинский, В.П. Савусин; ред. И.С. Шелестович. – О., 2002. – 217 с.: илюстр.

Створено: 10.11.2010
Останнє оновлення: 29.09.2016
Переглядів: 3383
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.