Віртуальна довідкова служба

Архів виконаних запитів

Всього запитів у базі: 360

ПершаПопередня < 34 35 36

Номер запроса: 112014-01-02 15:15:24Пользователь: Ігор

Текст запроса:

Добрий день. Для уточнення біографії народної артистки СРСР та УРСР, оперної співачки Одеської опери Сергіенко Раїси Михайлівни (1925-1987) прошу повідомити, чи було у неї ще звання заслуженої артистка УРСР, якщо так, то в якому році воно було присвоєно. Дякую.

Текст ответа:

1957 – звання засл. арт. України;
1960 – нар. арт. України;
1973 – нар. арт. СРСР.

Номер запроса: 102014-01-02 15:14:26Пользователь: Олег

Текст запроса:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли у вас такие книги по шифрам : XIII> 46939 XIII>55563 XIII>49069 XIII>56318 XIII>56737 XIII>57494

Текст ответа:

Шановний Олегу!
Вказані книги є у фондах бібліотеки. Нагадуємо Вам, що пошук книг в каталогах бібліотеки по шифрам неможливий. Ви можете скористатися електронним каталогом на сайті ОННБ, вибравши параметр «полочный индекс». Введіть зірочку і арабські цифри шифру - *46939

Номер запроса: 92014-01-02 15:10:57Пользователь: Виктория

Текст запроса:

Здравствуйте, есть ли у вас книги: 1. Панфилов, А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка -М., 1984. 2. Панфилов, А.К. Лекции по стилистике русского языка – М., 1972.

Текст ответа:

На Ваш запит повідомляємо, що названі видання наявні у фонді ОННБ.

 1. XV>4232 Панфилов А.К. Сборник упражнений по стилистике русского языка : [Для пед. ин-тов по спец. №2101 "Рус. яз. и лит."]. - М. : Просвещение, 1984. - 207 с.
 2. XV 27313 Панфилов А.К. Лекции по стилистике рус. языка. [4.1] - М., 1968. - 80 с. [4.2] - Приложение. - 1969. - 64 с.
 3. XV 26000 Панфилов А.К. Лекции по стилистике русского языка. - М., 1968. - 80 с.

Номер запроса: 82014-01-02 15:08:50Пользователь: Ирина Анатольевна

Текст запроса:

Добрый день, коллеги!Просим Вас о помощи. Подскажите, есть ли в фонде Вашей библиотеки "Семейный альбом одесского издателя Фесенко". Заранее благодарна за ответ

Текст ответа:

Семейный альбом одесского издателя Е. И. Фесенко. – Одесса : КП ОГТ, 2007.– 314 с. : ил. (XVI> 7943)

Більше інформації через електронний каталог.

Номер запроса: 72014-01-02 15:06:37Пользователь: Ирина

Текст запроса:

Здравствуйте! а можете пожалуйста написать авторов 2-х учебников.Теплотехника 2004г XIII>52597(её код) и теплотехника учебник 2003г XIII>50060 (тоже её код)

Текст ответа:

Шановна Ірино, відповідаємо на Ваш запит: 
XIII>52597 Теплотехника 2004г Архаров Алексей Михайлович.
XIII>50060 Теплотехника 2003г Луканин Валентин Николаевич. 

Користуйтеся нашим електронним каталогом на сайті бібліотеки!

 

Номер запроса: 62014-01-02 15:05:11Пользователь: Татьяна

Текст запроса:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеются ли у Вас "Агрометеорологический ежегодник по территории УкрССР за 1961-1991 годы" и "Агрометеорологічний щорічник по терріторії Україні за 1992-2000рр.." За ранее благодарна))

Текст ответа:

Шановна Тетяно, у фондах бібліотеки є наступні видання:

 1. XVIII 28736 «Агрометеоролический ежегодник по территории Укр.СССР за 1961-1991 годы» (за 1973,1977).
 2. XVIII 28942 “Агрометереологічний щорічник по Київської області (за 1980,1983,1991).
 3. VIII 7336 “Агрометереологічний щорічник по Полтавській області (за 1968-1969).

«Агрометереологічний щорічник по території України за 1992-2000рр.» у фондах ОННБ відсутній 

Номер запроса: 52014-01-02 15:03:32Пользователь: Лерика

Текст запроса:

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,есть ли у Вас книга Кредисов А.И. "История учений менеджмента" — Киев 2001 год

Текст ответа:

Книга, що Вас цікавить 2000 р. видання. Індекс ІІІ> 52273

Номер запроса: 42014-01-02 15:00:38Пользователь: Катерина

Текст запроса:

Вітаю! Допоможіть, будьласка, знайти літературу за темою: "Давноминулий час в українській мові". Дякую!

Текст ответа:

Шановна пані Катерино!
Нажаль, Ви не вказали,для якої роботи Вам потрібно підібрати літературу за даною темою.
Ми пропонуємо Вам наступні видання:

 1. XV>8647 Об’єктивний і суб’єктивний зміст в лінгвістичному часі // Загнітко А.П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці. - К., 1990. - С. 26-36. 
 2. XV 34188 Який це час? // Русанівський В.М. Дієслово - рух, дія, образ. - К., 1977. - С. 73-80. 
 3. XV 29244 Граматичні категорії особових утворень // Русанівський В.М. Структура українського дієслова. - К., 1971. - С. 237-263. 
 4. XVІІІ 33686 Романюк Ю. Утворення паралельних форм минулого часу дієслів української мови // Лінгвістичні студії : Зб. наук. праць. Вип. 15. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - С. 188-191. 

Номер запроса: 32014-01-02 14:57:07Пользователь: Коротких Лариса Борисовна

Текст запроса:

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Обращаемся к Вам с огромной просьбой. К нам обратились ветераны войны и труда Центрально-городского района г. Макеевки с просьбой отыскать в журнале Огонек за 1944 год (сентябрь-октябрь) статью с иллюстрацией о пребывании в г. Одессе делегации шахтеров треста «Макеевуголь» по поводу безвозмездного дара эшелона угля жителям Одессы в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Мы делали запрос в Харьковскую гос. б-ку им. Короленко. Такой статьи не нашли, но у них отсутствуют с. 6-11 в № 38, может там была статья. Может Вам известен такой факт в истории г. Одессы. Если сможете, помогите, пожалуйста, нашим ветеранам. С уважением, Л.Б. Коротких, зав. сектором МБА и ЭДД ДОУНБ им. Крупской

Текст ответа:

Шановна Ларисо Борисівна! У відповідь на Ваш лист від 7.06.2012 р. повідомляємо : переглянуто наступні номери журналу «Огонек» за 1944р. : №№ 1, 27-35, 38, 43-46, 50-52. На жаль, у № 38 відсутні сторінки 4-11.
Крім того, були переглянуті «Летописи журнальных статей» за 1944 рік. Відомості про статтю, яка Вас цікавить, відсутні. У картотеках відділу «Одесика» цей факт не відображений. За наявною у нас інформацією такої статті немає у журналі «Огонек» за 1944 рік і в інших бібліотеках міста Одеси.
З повагою : зав. довідково - інформаційним відділом ОННБ ім. М. Горького

Номер запроса: 22013-12-30 23:23:01Пользователь: Елена

Текст запроса:

Здравствуйте! Порекомендуйте, пожалуйста, литературу для дипломной работы на тему: "Аналіз до кризового та після кризового стану експортної політики підприємства". Заранее спасибо.

Текст ответа:

Пропонуємо Вам наступні статті для початку роботі над дипломом «Аналіз докризового та післякризового стану експортної політики підприємства»

 1. XVIII 35979 Бабенко Д. Експортна стратегія підприємства як засіб успішного функціонування підприємства на зовнішньому ринку //Науковий вісник Одес.держ.екон.ун-т. - 2010. - № 12. - С. 112-117.
 2. XVIII 36641 Борейко В.І. Економічна криза український аспект // Економіка і регіон : наук.вісн. Полтавський нац. техн.ун-т ім.Ю.Кондратюка. - 2009. - № 1. - С. 47-51.
 3. XVIII 34575 Галенко О.М. Фактори кризових процесів на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : зб.наук.пр. - 2008. - Вип.5. - С. 3-7.
 4. XVIII 32498 Ключник А.В. Вплив підприємницької діяльності на формування експорного потенціалу / А.В.Ключник, І.В.Гончаренко // Вісник Хмельницького нац.ун-ту. - 2011. - № 2., Т.3. - С. 135-138.
 5. XVIII 34526 Коваленко О.В. Деякі особливості антикризового управління промисловими підприємствами // Держава та регіони : наук. журн. - Серія : економіка та підприємництво. - 2008. - № 6.- С. 97-101.
 6. XVIII 32498 Курносова О.О. Концепция постоянных улучшений в системе антикризисного управления предприятиями Украины // Вісник Хмельницького нац.ун-ту. - 2009. - № 4, Т. 1. - С. 150-153.
 7. XVIII 39487 Екпортна політика України як фактор підвищення ефективності експортної діяльності підприємства // Науковий вісник Одес.держ.екон.ун-т. - 2010. - № 10. - С. 3-9.