Нові надходження за травень 2017 р.

Анотація

У словнику зібрано і паспортизовано різнорівневі художньо-образні універсальні засоби мовно-поетичної організації думового епосу – самобутнього різновиду фольклорно-пісенного жанру.

Актуальні теоретичні аспекти лексикографічного опису мовно-образної системи текстів дум знайшли своє практичне втілення у «Словнику епітетів», «Словнику-покажчикові тавтологічних і плеонастичних структур», «Словнику-покажчику географічних найменувань», «Словнику релігійних понять», «Словнику складних слів», «Словнику метонімічних і синекдохічних конструкцій», «Словнику перифраз», «Словнику евфемізмів».

Для науковців, аспірантів, магістрантів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, учнів, усіх, хто цікавиться проблемами фольклору, поетичного слововживання, стилістики, лінгвостилістичного аналізу художнього тексту.

Детальніше >

Переглядів: 17711