Нові надходження за листопад 2017 р.

Анотація

Білоруська педагогічна енциклопедія - галузева регіональна енциклопедія загального характеру, що містить відомості з історії, теорії та практиці виховання і навчання; це фундаментальне комплексне видання впроваджувальної спрямованості, висвітлює наукові традиції та загальні тенденції, що визначають розвиток білоруської освіти сьогодні. В енциклопедії дано об'єктивні відомості в області теорії і історії психолого-педагогічних наук, а також суміжних з ними гуманітарних дисциплін, дані про методи, технології, прийомах і практиці освіти, виховання і навчання. У виданні знайшли відображення сучасні наукові теорії та практичні напрацювання в даній області, оновлену педагогічну мову, інтеграція педагогічного знання і знань інших наук, впорядкований понятійно-термінологічний апарат білоруської педагогіки.

Матеріали енциклопедії містять термінологію з різних напрямків педагогічної науки і практики. При підготовці до видання було розроблено 30 галузевих словників.

Детальніше >

Переглядів: 15217