← Екологія (за серпень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал УААН : щомісячник / Засновник Нац. акад. аграр. наук України ; гол. ред. Я. Гадзало. – Київ : Ред. ж-лу "Вісник аграрної науки" : Аграрна наука, 2021. – № (819) .

Анотація

Проблематика: наукові пошуки українських учених у різних галузях сільського господарства, результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, кормовиробництва, ветеринарної медицини, селекції, генетики рослин і тварин, механізації, агроекології, радіології, меліорації, переробки та зберігання сільськогосподарської сировини, економіки АПК.