← Екологія (за серпень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові праці Лісівничої академії наук України = Procееdings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine : зб. наук. пр. / Засновник Нац. лісотехн. ун-т України, Лісів. акад. наук України ; гол. ред. Юрій Туниця. – Львів : РВВ НЛТУ, 2020.– Вип. 21.– 185 с.

Анотація

В «Наукових працях Лісівничої академії наук України» публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та наукові огляди з теоретичних і прикладних питань лісового та садово-паркового господарства, біології, екології та природно-заповідної справи, економіки природокористування та менеджменту, лісової інженерії, ресурсоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки, машин і механізмів лісогосподарського комплексу, інформаційних технологій лісової галузі.