← Персоналії (за червень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Українська спеціальна педагогіка в персоналіях : навч. посіб. / Віталій Іванович Бондар, Віктор Миколайович Синьов, В. А. Гладуш, О. П. Глоба, Н. П. Дічек ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Віталій Іванович Бондар, Віктор Миколайович Синьов. – Запоріжжя : Вид-во Хортиц. нац. акад., 2021. – 427 с.

До 100-річчя створення державної системи спеціальної освіти в Україні та 30-річчя незалежності України присвячується.

Анотація

У навчальному посібнику вперше в історії спеціальної педагогіки представлено творчу спадщину українських вчених-дефектологів кінця XIX – початку XXI ст., які своєю науково-педагогічною діяльністю здійснили суттєвий вплив на її розвиток. До кожної персоналії додається стаття, що розкриває результати довготривалих досліджень вчених щодо специфіки навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями психофізичного розвитку та допоможе читачеві осмислити особливості розвитку спеціальної школи, сприятиме формуванню науково-педагогічного мислення, розширенню педагогічного світогляду та загальної культури. Посібник адресовано студентам вищих педагогічних навчальних закладів, учителям, працівникам органів освіти, науковцям.