← Персоналії (за червень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Гаґенмейстерські читання : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кам'янець-Подільський, 19-20 листопада 2020 р. : до 145 річниці від дня народження визнач. укр. художника-педагога В'ячеслава Розвадовського / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Львів. нац. акад. мистецтв, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол. Сергій Копилов, Наталія Урсу, Ростислав Шмагало. – Кам'янець-Подільський : Панькова А. С., 2020. – 246 с.

Анотація

Пропоноване видання містить тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Гаґенмейстерські читання. До 145 річниці від дня народження визначного українського художника-педагога В’ячеслава Розвадовського».