← Література з питань права (за жовтень 2017 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 19 травня 2017 р. : до 20-річчя Нац. ун-ту "Одеська юридична академія" та 170-річчя Одес. школи права : у 2 т. Т. 2 / Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Півден. регіон. центр. Нац. акад правових наук України ; відп. Ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Гельветика, 2017. – 848 с.

 

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

 

Другий том матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції відображає актуальні питання адміністративного права та процессу, фінансового права, кримінально-процесуального, криміналістики, судової експертизи, судової психології та медицини. Розглядаються сучасні проблеми цивільногоправа та цивіфльного процесу.

Розраховано на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також юристів-практиків.