← Література з питань права (за жовтень 2017 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 19 травня 2017 р. : до 20-річчя Нац. ун-ту "Одеська юридична академія" та 170-річчя Одес. школи права : у 2 т. Т. 1 / Нац. ун-т «Одеська юридична академія», Півден. регіон. центр. Нац. акад правових наук України ; відп. Ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Гельветика, 2017. – 786 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ

Анотація

Перший том матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції відображає результати філософських, політичних, соціологічних, загальнотеоретичних та історико-правових досліджень держави та права. Приділено увагу питанням трудового, земельного та аграрного права. Аналізуються проблеми застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та психологічних знань у правовій сфері.

Розраховано на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих юридичних нгавчальних закладів, а також юристів-практиків.