← Персоналії (за березень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Даниленко В. М. Володимир Вернадський : життя в політиці й політика в житті / Віктор Михайлович Даниленко, НАН України. Ін-т історії України ; ред. Т. Ю. Дяченко. – Київ : Парламентське вид-во, 2019. – 509, [1] с. : фотоіл., портр. – (Славетні постаті України).

Анотація

У низі Віктора Даниленка розкривається історія життя та багатогранної діяльності Володимира Івановича Вернадського, ім’я якого посідає одне з найпочесніших місць у світовій науці. Увага читача акцентується на громадсько-політичній діяльності вченого, якою він займався у проміжках між науковою працею. Натомість політика займалася ним постійно. В дореволюційній Росії він був під контролем царської охранки, а в радянській Росії ніколи не випадав з поля зору чекістів. Ким же і яким був «український, російський і радянський» вчений, інтелектуальний титан ХХ століття, громадянин Росії і великий син України в політичному плині історичного часу? Видання розраховане на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України, її науки і культури.