← Економіка (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економіка і регіон = Экономика и регион = Economic and region : наук. вісн. Полтавського нац. тех. ун-ту імені Юрія Кондратюка : наук. журн. / Засновник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка ; гол. ред. В. О. Онищенко. – Полтава : РВВ ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2020. – № 3 (78). – 96 с.

Анотація

Галузь та проблематика журналу: економіка та управління національним господарством; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); економіка природокористування й охорона навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; економічна безпека держави.