← Економіка (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економічні студії = Economics Studies : наук.-практ. журн. / Засновник Львівська економічна фундація ; ред. Ю. С. Павленко. – Львів : [б.в.], 2020. – № 1 (27). – 238 с.

Анотація

Видання має тематичну спрямованість в межах таких наукових спеціальностей, як світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил та регіональна економіка; економіка природокористування; гроші, фінанси і кредит; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та інші галузі економічної науки. Цільова аудиторія: вчені, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти, економісти, бухгалтери, державні службовці та всі, кого цікавить економічна тематика.