← Психологія (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Психологічні перспективи = Psychological prospects : журнал / Засновник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, НАПН України. Ін-т соціальної та політичної психології ; гол. ред. Жанна Вірна. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2020. – Вип. 36. – 238 с.

Анотація

Актуальні проблеми загальної, соціальної, практичної, вікової та педагогічної психології та суміжних наук.