← Психологія (за лютий 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / Засновник НАПН України. Ін-т психології імені Г. С. Костюка ; гол. ред. С. Д. Максименко. – Київ : Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, 2020. – Т. 1, вип. 57. – 97 с.

Анотація

Проблематика журналу: теоретичні та прикладні проблеми сучасної психологічної науки.