← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за січень 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Яцків Я. С. Нетипова біобібліографія / Ярослав Степанович Яцків ; НАН України, Головна астроном. обсерваторія ; упоряд. і вступ. ст. Анна І. Радченко. – Київ : Академперіодика, 2020. – 169, [2] с. : іл.

Анотація

Це видання присвячене найактуальнішим питанням реформування науки в Україні, функціонування НАН України, її ролі у житті і становленні держави. Питання висвітлені через суб’єктивний погляд академіка НАН України Я.С. Яцківа: багаторічного директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України, члена Президії та голови Науково-видавничої ради Академії, і проілюстровано документами з його особистого архіву. Доповнює видання бібліографічний покажчик і наукових і науково-популярних праць ученого, а також публікацій, присвячених йому.