← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за січень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Професор Таїров Василь Єгорович (1859-1938) : біобібліогр. покажч наук. праць за 1879-1940 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. сільськогосподар. бібліотека, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова" ; уклад. В. В. Власов, Н. А. Мулюкіна, Г. В. Бурлак ; наук. ред. В. А. Вергунов ; автор вступ. ст. В. В. Власов. – Одеса : Астропринт, 2019. – 135 с. : фотоіл., портр. – (Біобібліографія вчених-аграріїв України; кн. 77).

160-річчю від дня народження видатного вченого присвячується .

Анотація

Біобібліографічний покажчик підготовлений до 160-річчя від дня народження В. Є, Таїрова — видатного вченого, за ініціативою якого 5 лютого 1905 року в Одесі була заснована перша в Російській імперії дослідна установа з виноградарства і виноробства «Виноробна станція російських виноградарів і виноробів», а з 1892 року за його редакцією протягом 25 років щомісячно друкувався «Вестник виноделия» — ілюстрований журнал, основа інформаційно-просвітницької діяльності вченого, справжня енциклопедія з питань виноградарства і виноробства. Видання містить біографічні матеріали, бібліографію наукових праць видатного вченого-виноградаря українською, російською, англійською, німецькою та французькою мовами з 1884 до 1940 р. Розміщення матеріалу хронологічне, а усередині рубрик алфавітне.

Покажчик розрахований на науковців, істориків науки, керівників і фахівців-виноградарів, фермерів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної аграрної науки.