← Література з природничо­наукової тематики (за грудень 2020 р.)

Бібліографія

Рудишин С. Д. Фітогормонологія в Україні. Генеза і досягнення : монографія / Сергій Дмитрович Рудишин, Віктор Андрійович Негрецький, Олег Васильович Новожилов. – Київ : ВЦ "Академія", 2020. – 141, [2] с.,[8] с. вкл. іл. : іл. – (Monograf).

Анотація

Фітогомонологія має складну наукову, методологічну та методичну історію. Розумінню її проблематики допоможе пропонована монографія, у якій розглянуто історію вивчення регуляторів росту рослин; узагальнено результати наукової діяльності і показано роль М. Г. Холодного та Інституту ботаніки НАН України в дослідженні фітогормонів; проаналізовано творчий доробок і роль українських учених у становленні фітогормонології як науки та розвиток сучасної фізіології рослин; окреслено напрями теоретичних і експериментальних фітогормональних досліджень.

Для науковців, викладачів і студентів вищих закладів освіти. Прислужиться всім, хто цікавиться питаннями фітогормонології, фізіології рослин, історії науки.