← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ігор Рафаїлович Юхновський : біобібліогр. покажчик / НАН України. Ін-т фізики конденсованих систем ; упоряд. О. Л. Іванків ; відп. ред. і вступ. ст. І. М. Мриглод, О. Л. Іванків. – Львів : [б.в.], 2020. – 154 с. : фотоіл., портр. – (Бібліографія українських вчених ).

Анотація

Книга підготована до 95-річчя від дня народження видатного українського вченого, фізика-теоретика, знаного фахівця в галузі статистичної фізики, теорії розчинів електролітів, квантової статистичної фізики, теорії фазових переходів і критичних явищ, інших проблем теорії конденсованої речовини, відомого сучасного державного і політичного діяча України, доктора фізико-математичних наук, професора, академіка НАН України Ігора Рафаїловича Юхновського. У ній відображено основні етапи його життя та наукової діяльності. Бібліографічний покажчик подає у хронологічному порядку від 1952 року до сьогодні наукові публікації вченого з фізики, економіки, історії, публіцистичних статей, виступів та інтерв’ю на злободенні теми політичного життя України, а також алфавітний покажчик його співавторів.

Для наукових працівників, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією української науки.