← Біобібліографічні покажчики у фондах ОННБ (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Ігор Миронович Мриглод : біобібліогр. покажчик / НАН України. Ін-т фізики конденсованих систем ; упоряд. О. Л. Іванків, О. І. Мриглод ; автор вступ. ст. Ю. В. Головач, О. Л. Іванків, О. І. Мриглод ; відп. ред. Т. М. Брик, Ю. В. Головач, О. Л. Іванків. – Львів : [б.в.], 2020. – 97 с. : іл., портр. – (Бібліографія українських вчених ).

Анотація

Книга підготована до 60-річчя від дня народження відомого українського вченого, фізика-теоретика, фахівця в галузі статистичної фізики, динаміки і фазової поведінки рідин, теорії фазових переходів і критичних явищ, комп’ютерного моделювання, теорії каталітичних реакцій, наукометрії, історії науки, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України Ігоря Мироновича Мриглода. В ній відображено основні етапи його життя та наукової діяльності. Бібліографічний покажчик подає у хронологічному порядку наукові публікації вченого, а також алфавітний покажчик його співавторів.

Для наукових працівників, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією української науки.