← Персоналії (за грудень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Другі наукові читання пам'яті академіка В. К. Мамутова, м. Київ, 3 липня 2020 р. / Нац. акад. наук України. Від-ня економіки, ДУ "Ін-т економіко-правових досліджень ім. В. К. Мамутова НАН України", Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т права. Каф. господар. права та господар. Процесу ; наук. ред. В. А. Устименко ; упоряд. О. Ю. Ілларіонов, Р. А. Джабраілов, В. В. Рєзнікова. – Київ : [б.в.], 2020. – 335 с.

Анотація

Видання містить тези виступів учасників Других наукових читань пам’яті академіка В.К. Мамутова» (м. Київ, 3 липня 2020 р.). Розглядається науково-творча спадщина академіка НАН та НАПрН України Валентина Карловича Мамутова, актуальні та найбільш сучасні питання правового забезпечення господарських відносин в Україні та за кордоном, новітні тенденції у господарському процесі, модернізації та рекодифікації господарського законодавства в контексті стратегічного курсу України щодо реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів-практиків.