← Персоналії (за грудень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики. Катерині Григорівні Городенській / НАН України. Ін-т укр. Мови ; упоряд. Ніна Георгіївна Горголюк, Лариса Миколаївна Колібаба, Валентина Миколаївна Фурса ; гол. редкол. П. Ю. Гриценко ; редкол. Ніна Георгіївна Горголюк, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2019. – 431 с. : портр. – (Глибини рідної мови ...)

Анотація

Збірник наукових праць виданий на пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Григорівни Городенської з нагоди її ювілею. У ньому вміщено студії з граматики сучасної української літературної мови, авторами яких є учні, послідовники та колеги Катерини Григорівни з різних куточків України. Запропоновані наукові статті присвячені актуальним проблемам теоретичної і прикладної морфології, уживання синтаксичних одиниць, розвитку словотвірної системи у зв’язку з процесами глобалізації та демократизації українського суспільства. Винятково важливого значення надано взаємодії граматичного стандарту і сучасної мовної практики.

Це видання прислужиться насамперед науковцям, викладачам, аспірантам і студентам-філологам, а також усім, хто цікавиться розвитком граматичної думки в Україні.