← комп'ютерні системи (за листопад 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія: Інформатика та моделювання : зб. наук. пр. / Засновник Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут" ; гол. ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – 155 с.

Анотація

Проблематика: журнал має наступні напрямки: розробка та дослідження автоматизованих систем управління: розробка засобів автоматизації; дослідження та ідентифікація об’єктів автоматизації; розробка нових первинних вимірювальних перетворювачів методів вимірювання; оцінка метрологічних характеристик вимірювальної техніки.