← комп'ютерні системи (за листопад 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського = Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University : наук. журн. / Засновник Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; гол. ред. М. В. Загірняк. – Кременчук : КрНУ ім. М.Остроградського, 2020. – Вип. 3 (122). – 152 с.

Анотація

Науковий журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати досліджень з питань розвитку науки, освіти і виробництва, впровадження нових результатів фундаментальних досліджень і прикладних розробок у таких галузях знань: соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, природничі науки, інформаційні технології, комп’ютерні науки.