← Екологія (за жовтень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сільське господарство та лісівництво = Agriculture and Forestry : зб. наук. пр. / Засновник Вінниц. нац. аграр. ун-т ; гол. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця : ВНАУ, 2020. – № 16. – 251 с.

Анотація

Випуск журналу присвячено вивченню оптимізації технологічних  прийомів вирощування сільськогосподарських культур.

Особливу роль відведено впливу бобових культур на покращення родючості ґрунту, адаптивній селекції, інтродукції малопоширених декоративних видів, екології та охорони навколишнього середовища, зокрема, впливу хімізації на забруднення ґрунту та зернової продукції пестицидами, методам боротьби із шкодочинними об'єктами.