← Екологія (за жовтень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Рибогосподарська наука України = Fisheries Science of Ukraine : наук. журн. / Засновник НААН України. Ін-т рибного госп-ва ; гол. ред. Леонід Петрович Бучацький. – Київ : Ін-т риб. госп-ва НААН, 2020. – № 2 (52). – 128 с.

Анотація

«Рибогосподарська наука України» входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні та сільськогосподарські науки). Журнал публікує статті з різних аспектів рибогосподарської науки. Журнал має такі рубрики: Актуальні проблеми та перспективи, біоресурси та екологія водойм, технології в аквакультурі, селекція, генетика та біотехнології, корми та годівля, фізіологія та біохімія, іхтіопатологія, пропозиції виробництву, економіка.