← Історія (за жовтень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Полілог : зб. ст. молод. науков. з іст., філософії та культурології / Засновник Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Філософ. ф-т ; гол. редкол. О. В. Чайковський. – Одеса : Букаєв В. В., 2020. – Вип. 7. – 199 с.

Анотація

Збірник містить дослідження, що охоплюють широкий спектпроблем з історії, філософії та культ урології. Опубліковані дослідження відображають авторське бачення проблем філософії, культурології, історії, етнології та археології. Матеріали збірника призначені науковцям, викладачам вищої школи, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться історією, філософією, соціальними та гуманітарними науками в цілому.