← Історія (за жовтень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Емінак = Εμινακο : наук. щоквартальник / Засновник Наук.-дослід. центр "Лукомор'є" Ін-ту археол. НАН України ; гол. ред. Олександр Тригуб. – Київ; Миколаїв : [б.в.], 2020. – № 2 (30): квітень-червень. – 264 с.

Анотація

Завданням журналу є публікація робіт з питань історії, археології, етнології та краєзнавства, а також у виданні знайдуть своє місце праці, присвячені проблемам методики та методології історичної науки, джерелознавства й історіографії.

Метою нашого журналу є залучення до співпраці та залучення уваги фахівців – істориків, філософів, соціологів, політологів; політичних діячів, представників зацікавлених організацій до конструктивного діалогу з актуальних проблем історичної науки. Обмін думками представників різних наукових шкіл, розгляд історичних процесів у контексті геополітики, соціокультурної динаміки дозволять виробити загальні підходи у наукових дослідженнях.