← Література з природничонаукової тематики (за серпень 2017 р.)
< Попередня книга

Анотація

Посібник розроблено на основі сучасної хімічної літератури, ілюстровано схемами, таблицями, рисунками, діаграмами, рівняннями реакцій. У посібнику також вміщено приклади розв’язування типових задач з детальним їх поясненням.

Посібник призначений для студентів університетів та коледжів за спеціальностями 101 «Екологія», 201 «Агрономія» та 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Він також буде корисним інженерам, аспірантам, науковим працівникам, фахівцям агрохімічного та екологічного профілю.

Бібліографія

Яцков М. В. Фізична та колоїдна хімія : навч. посіб. / М. В. Яцков, Н. М. Буденкова, О. І. Мисіна ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2016. – 164 с.

Дивіться в електронному каталозі ОННБ