← комп'ютерні системи (за жовтень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка : всеукр. наук. зб. / Засновник Донец. нац. техн. ун-т ; гол. ред. Є. О. Башков. – Донецьк; Покровськ : ДонНТУ, 2020. – № 1 (30). – 112 с.

Анотація

Збірник містить наукові статті співробітників ДонНТУ та інших навчальних і наукових закладів України, які є науковими партнерами ДонНТУ. Публікації висвітлюють результати наукових досліджень і розробок в таких напрямках, як інформатика, чисельні методи, паралельні обчислення, програмування, розробка засобів обчислювальної техніки, дослідження комп’ютерних мереж, машинна графіка і обробка зображень, математичне моделювання в різних галузях. Матеріали збірника призначені для наукових співробітників, викладачів, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів.