← комп'ютерні системи (за жовтень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Кібернетика та комп'ютерні технології = Кибернетика и компьютерные технологии = Cybernetics and computer technologies : зб. наук. пр. / Засновник НАН України. Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова ; гол. ред. І. В. Сергієнко. – Київ : Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 2020. – Вип. 2. – 99 с.

Анотація

У збірнику розглядаються питання теорії та застосування математичних методів управління і прийняття рішень, методів обчислювальної математики та математичного моделювання, інформаційних технологій та комп’ютерних систем різного призначення.