← Соціологія (за вересень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Український соціум : наук. журн. / Засновник НАН України. Ін-т економіки та прогнозування, Укр. ін-т соц. дослід. ім. О. Яременка, Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України; Гол. ред. О. М. Балакірєва.– К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України : Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, .– № 2 (73).– 220 с.

Анотація

Загальна мета цього журналу: важливість і актуальність проблематики, наукова добросовісність, неупередженість, не кон’юнктурний розрахунок, а виваженість і принциповість оцінок і суджень з найактуальніших питань суспільного життя.