← Соціологія (за вересень 2020 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Політологічні та соціологічні студії : зб. наук. праць / Засновник Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; Гол. редкол. А. М. Круглашов.– Чернівці : Рута, 2019.– Т. 16: Тем. випуск: Європейська інтеграція України в час нових викликів та загроз.– 287 с.

Анотація

До збірника наукових праць увійшли статті дослідників, присвячені проблемам європейської інтеграції України в час нових викликів та загроз. Автори звертаються до аналізу сучасних проблем розвитку Європейського Союзу, взаємин України та ЄС у контексті регіональних процесів у країнах Центральної та Східної Європи, вивчення стану щодо європейської інтеграції України.

Видання розраховане на науковців, викладачів, державних службовців, аспірантів і студентів, соціологів, усіх, хто цікавиться питаннями європейської інтеграції, викликів і загроз на європейському континенті, поступу України в реалізації її зовнішньополітичного курсу.