← Економіка (за серпень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Бізнес Інформ = Бизнес информ = Business inform : наук. журн. / Засновник Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. економ. ун-т ім. С. Кузнеця ; гол. ред. В. С. Пономаренко. – Харків : Лібуркіна Л. М., 2020. – № 4 (507) .

Анотація

Тематична спрямованість журналу: проблеми соціально-економічного розвитку України та її регіонів в контексті економічної глобалізації; організаційно-економічний механізм прискорення розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України, конкурентоспроможність та активізація інноваційно-спрямованої інвестиційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.