← Економіка (за серпень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. / Засновник Київ. нац. торг.-економ. ун-т; Гл. ред. Анатолій Антонович Мазаракі.– Київ : КНТЕУ, 2020.– № 3 (110): Серія: Економічні науки .

Анотація

У журналі публікуються результати досліджень з економічних та правових проблем розвитку світового господарства, його впливу на глобалізаційні процеси у світі, міжнародний розподіл праці та міжнародні економічні відносини: науково-технічне співробітництво, валютно-фінансові операції, міграція робочої сили; впливу зовнішньої торгівлі на розвиток національних економік.