← Євроінтеграція (за серпень 2020 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Сталий розвиток вітчизняних логістичних систем в умовах євроінтеграційних трансформацій : монографія / В'ячеслав Степанович Волошин, Валерія Михайлівна Колосок, Олена Володимирівна Амельницька, Яна Олександрівна Ходова ; Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь : ПДТУ, 2020. – 240 с.

Анотація

Монографію присвячено аналізу проблем сталого розвитку вітчизняних логістичних систем в сучасних умовах євроінтеграції України. В монографії запропоновано удосконалення концептуальної моделі функціонування логістичних систем в умовах євро інтеграційних трансформацій.

Монографія призначено науковцям, викладачам, аспірантам, а також керівникам регіонального масштабу, які зацікавлені у рішенні проблем управління сталим розвитком сучасних логістичних систем.