← Євроінтеграція (за серпень 2020 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Еволюція цінностей в епоху глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; редкол. Ольга Василівна Зернецька, Ірина Ігорівна Вітер, Марина Вадимівна Бондарець ; за заг. ред. Ольга Василівна Зернецька. – Київ : ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019. – 213 с.

Анотація

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Еволюція цінностей в умовах глобалізації», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у квітні 2019 р. Досліджено проблеми еволюції цінностей у зарубіжному та вітчизняному науковому дискурсі; проаналізовано традиційні й нові цінності у міжнародних відносинах в умовах глобалізації; розглянуто вплив глобалізації на культуру й ціннісні орієнтації людини і соціуму. Збірник представляє інтерес для науковців і фахівців з проблем історії, філософії, політології, глобалістики, світової економіки і міжнаpодних відносин.